Bank ochrony środowiska

  • Kredyt z premią BGK 

Kredytem sfinansujesz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub remontowych, spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008  r.

W ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska, finansowanego ze środków inicjatywy ELENA  Inwestorzy mogą się ubiegać o wsparcie polegające na  refundacji kosztów dokumentacji technicznej.

Więcej informacji na Kredyt z premią BGK 

Nasza firma jest Partnerem Ekologicznym Banku Ochrony Środowiska, więcej informacji dotyczących produktów BOS otrzymasz po wypełnieniu wniosku Partner ekologiczny BOS

Dodatkowo oferujemy : 

  • bezpłatne doradztwo i fachową pomoc w doborze  najlepszego rozwiązania
  • bezpłatną wycenę inwestycji 
  • pośrednictwo w przygotowaniu wniosków i niezbędnych dokumentów
  • sporządzenie Audytów Energetycznych 

 

Scroll to Top