ENERGIA ODNAWIALNA
------------------------------------------------
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Ekologiczne urządzenia grzewcze
Przejdź do treści
ENERGIA ODNAWIALNA
__________

Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Ekologiczne urządzenia grzewcze
Kontakt

“KoMa” Sp. z o.o.
ul. Piastowska 56, 59-220 Legnica,                 
NIP 6912551336, REGON 387445877, KRS 0000867983

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 zł

WhatsAp
Skype Koma24
Messenger


SERWIS
Serwisujemy wszystkie urządzenia zakupione i montowane przez naszą firmę.
Konsultacje serwisowe pod numerem telefonu 570 816 929

    
Wróć do spisu treści